SUnet

Úvod

Vítejte na stránkách oddělení Telekomunikace, které provozuje služby elektronických komunikací v rámci společnosti Sokolovská uhelná, p.n., a.s. (dále SUAS).

Služby elektronických komunikací jsou provozovány na základě povolení vydaného Českým telekomunikačním úřadem. Na základě tohoto povolení poskytujeme tyto služby i právnickým a soukromým osobám.

Povolenými činnostmi jsou:

Více informací naleznete v ceníku, všeobecných podmínkách a všeobecných podmínkách pro internet nebo na telefonním čísle 352 46 4010.

Ohlašovna poruch je na telefonním čísle 352 46 4001 (pouze v pracovních dnech od 6.00 do 14.00 hod).

Dokumenty ke stažení:

 1. Ceník telekomunikačních služeb - smlouvy od 1.7.2021, smlouvy do 1.7.2021, smlouvy do 1.5.2021, smlouvy do 1.2.2020
 2. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb cizím právním subjektům a soukromým osobám v pobočkové telefonní síti Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
 3. Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu ke službě Internet fyzickým a právnickým osobám
 4. Parametry služeb internetu
 5. Vzor objednávky
 6. Vzor předávacího protokolu

Objednávky můžete posílat:

 1. písemně poštou na adresu:
    Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,
    sekce Informatika
    oddělení Telekomunikace
    Staré náměstí 69
    356 01 Sokolov
      
 2. nebo e-mailem na:
    telekomunikace@suas.cz
      

Informace o zpracování osobních údajů


Uživatel služby je oprávněn se v případě sporu vzniklého ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené se SUAS a v souvislosti s ní obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ve sporech vztahujících se k poskytovaným službám elektronických komunikací (v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) je takovým subjektem mimosoudního řešení sporu Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz). V ostatních sporech vyplývajících ze smlouvy je subjektem mimosoudního řešení sporu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).